Neden Katılmalısınız?

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’ne Neden Katılmalısınız?

İş dünyasının geleceğini şekillendirmek, değişimin yeni paradigmalarını belirlemek, yeni düşünce sistemleriyle tüm paydaşlar için ortak değer yaratan sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak üzere iş dünyasının liderleri Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde buluşuyor…

Sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir iş modellerinin iş dünyası için kaçınılmaz olduğu gerçeği ve tüm paydaşları bu hedef ekseninde bir araya getirme sorumluluğuyla, Türkiye’nin sürdürülebilir iş platformu olan Yeşil İş, 7. yılında Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi olarak gerçekleşiyor.

Sürdürülebilir iş modelleri geliştirmenin stratejik bir öncelik olduğu 21. Yüzyılda,  iş dünyasında kârlılığın yolu, sürdürülebilir gelecek hedefine yönelik devrim niteliğinde yeni iş modellerinden geçiyor. Bu doğrultuda Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi′nde; sürdürülebilir kalkınma, etkin kaynak kullanımı, topluma, çevreye karşı sorumluluk ve kârlılık ekseninde yeni ve çarpıcı paradigmalar, çözüm önerileri ve küresel yaklaşımlar tartışılacak.

  •     Paylaşmak ve Öğrenmek

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde gerçekleşecek paylaşımlarla, yeşil iş ve sürdürülebilirlik trendlerini, inovatif ve teknolojik yaklaşımları, liderlik tecrübelerini, iş dünyasında fırsatlar ve risklerle değişen yeni paradigmaları öğrenin.

  •     İlham Veren Oturumlar

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nin ana konularını tüm boyutları ile ele alan, Türkiye’den ve dünyadan önemli uzmanların yer alacağı oturumlara, interaktif paylaşımların yapılabildiği paralel kulvarlara ve tartışma gruplarına katılın.

  •     Etkileşim ve Network Fırsatları

Fikir alışverişinde bulunmak ve network fırsatlarından yararlanmak için, iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, kamu sektörü, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademi dünyası ile tanışın.

  •     Keşif

İş dünyasına öncülük eden sürdürülebilirlik inisiyatiflerini, iyi uygulama örneklerini, kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen iş stratejilerini ve iş dünyasının değişen yeni paradigmalarını keşfedin.

  •     Yan Etkinlik

Farklı sektörlerdeki konuları detaylandıran ve tüm boyutlarıyla ele alan, sektör temsilcilerinin işbirliklerini artıracak yan etkinlikleri tecrübe edin.

  •     Workshoplar

Sosyal ve çevresel sorunlarını çözmeye odaklanan ve değişen yeni iş dünyası paradigmalarının örnek vakalarla konuşulduğu workshoplara katılın.

  •     Şeffaf Diyaloglar

Kurumların yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarını paydaşlarla bire bir iletişim kurarak, şeffaf diyaloglarla tartışın.