Danışma Kurulu

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi Danışma Kurulu Üyeleri
Üye İsimleri Kurum Bilgisi
Anıl Yılmaz T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bora Tuncer Schneider Electric
Doç. Dr. Nilgün Cılız Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Dilek Bağdatlıoğlu Türk Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)
Dr. Levent Kurnaz Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Melsa Ararat Sabancı Üniversitesi
Dr. Murat Mazıbaş Borsa İstanbul
Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Yılmaz Argüden Global Compact Türkiye
Erdal Çalıkoğlu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Mehrali Ecer T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Murat Sungur Bursa Sürdürülebilirlik Akademisi
Necdet Buzbaş Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Prof. Dr. Ayşegül Tanık İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret Adaman Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Galip Cansever Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Güler Aras Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İnce İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar Mengüç Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Sermin Onaygil İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Volkan Ediger Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Ali Çengel Adnan Menderes Üniversitesi
Sema Bayazıt T.C. Kalkınma Bakanlığı
Semra Sevinç Sürdürülebilirlik Akademisi
Sevinç Onay Sürdürülebilirlik Akademisi
Vesile Kulaçoğlu Boğaziçi Üniversitesi